Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Wie de waarheid spreekt, dient het recht, een valse getuige verkondigt slechts leugens.
De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.
Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd.
Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog, vreugde wacht wie vrede zoeken.
De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellende.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn Hem welgevallig.
Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop, dwazen strooien met hun dwaasheid.
Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.
Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.
De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.
Een luie jager vangt nooit wild, een vlijtig mens verwerft een kostbaar vermogen.
De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven, een geëffend pad is het, vrij van de dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 21:16-31 2
0Shares