Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Wie de waarheid spreekt, dient het recht, een valse getuige verkondigt slechts leugens.
De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.
Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd.
Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog, vreugde wacht wie vrede zoeken.
De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellende.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn Hem welgevallig.
Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop, dwazen strooien met hun dwaasheid.
Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.
Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.
De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.
Een luie jager vangt nooit wild, een vlijtig mens verwerft een kostbaar vermogen.
De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven, een geëffend pad is het, vrij van de dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
0Shares