Een heerser zonder inzicht onderdrukt op grote schaal, wie winstbejag haat, zal lang regeren.
Een mens die bloed vergoten heeft, zal het graf in vluchten; laat niemand hem daarvan weerhouden.
Wie onberispelijk leeft, zal worden gered, wie kromme wegen gaat, komt plotseling ten val.
Wie zijn grond bewerkt, heeft genoeg te eten, wie lucht najaagt, wordt gevoed met armoede.
Een eerlijk mens wordt rijkelijk gezegend, wie snel rijk wil worden, blijft niet ongestraft.
Partijdig zijn is slecht, maar men is het al voor een stuk brood.
Een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na, hij weet niet dat hem gebrek wacht.
Wie een ander terechtwijst, zal uiteindelijk waardering krijgen, meer dan iemand die een ander vleit.
Wie zijn vader en moeder berooft en zegt:
‘Daar steekt geen kwaad in, ‘is niet beter dan een moordenaar.
Wie hebzuchtig is, ontketent ruzie, wie op de HEER vertrouwt, wordt rijk.
Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.
Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek, wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen.
Komen goddelozen aan de macht, dan zoekt ieder mens een schuilplaats, gaan ze ten onder, dan zullen rechtvaardigen heersen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 15:1-16 1
0Shares