Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat- dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is Hij een schild.
Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie Hem trouw zijn. Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je in kennis. Bedachtzaamheid zal je behoeden, inzicht houdt de wacht om je af te houden van verkeerde wegen, om je te beschermen tegen leugenaars,
mannen die het rechte pad hebben verlaten, de wegen van de duisternis gaan, genieten van hun slechte daden, staan te juichen bij hun valse streken, mannen die op kromme wegen gaan en slechts een dwaalspoor volgen. En inzicht houdt de wacht om je te beschermen tegen een lichtzinnige vrouw, die je met haar vleierij wil paaien, een vrouw die ver is afgedwaald, de geliefde van haar jeugd heeft verlaten, het verbond met haar God is vergeten. Het huis van zo’n vrouw verzinkt in de dood, haar pad voert naar het rijk van de schimmen. Niemand die bij haar komt keert ooit terug, onbereikbaar is de weg die naar het leven leidt. Houd daarom het rechte pad, volg de weg van wie rechtvaardig zijn, want wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der levenden, wie onberispelijk hun weg gaan, vinden er een vast verblijf.
Maar wie kwaad doen, worden verdreven, wie God niet trouw zijn, worden weggevaagd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 12:1-15 1
0Shares