Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
Uit de woorden van de wijzen spreekt een overvloed aan kennis, uit de mond van dwazen komt alleen maar dwaasheid.
De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt Hij in het oog.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten, in wat een goddeloze voortbrengt, schuilt ellende.
De woorden van de wijzen zaaien kennis, zo niet de geest van de dwazen.
Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is Hem welgevallig.
De weg van de goddelozen is de HEER een gruwel, wie rechtvaardigheid nastreeft, heeft Hij lief.
Wie het rechte pad verlaat, wordt zwaar gestraft, wie berispingen verafschuwt, sterft.
De HEER doorgrondt de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen.
Een spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de wijzen.
Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest.
De geest van een verstandig mens zoekt kennis, dwazen zwelgen in dwaasheid.
Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 15:17-33 2
0Shares