Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals.
 
Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe. Luister niet naar hen als ze je willen overhalen met hen mee te gaan, als ze zeggen:
 
‘We willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood in jagen, zonder reden, we verslinden ze met huid en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het graf de doden opslokt. Hoeveel kostbaarheden zullen we niet vinden, we vullen onze huizen met een rijke buit. Kom, sluit je bij ons aan, we zullen alles delen.’ Mijn zoon, ga niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan, want ze haasten zich om kwaad te doen en zijn op bloed belust. Het net wordt tevergeefs gespannen als de vogels het bespieden. Alleen hun eigen bloed zal vloeien, hun eigen leven is hun prooi. Dat is het lot van allen die uit zijn op roof, hun pad voert naar de dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 22:1-16
0Shares