Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.
Als rechtvaardigen heersen, is het volk verheugd, als een goddeloze aan de macht is, jammert het volk.
Wie wijsheid liefheeft, geeft zijn vader vreugde, wie met hoeren omgaat, verkwanselt diens vermogen.
Een koning die het recht handhaaft, houdt zijn land in stand, een uitzuiger richt het te gronde.
Wie een ander vleit, lokt hem in de val.
Een boosdoener verstrikt zich in zijn kwade daden, een rechtvaardige jubelt en juicht.
Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor.
Protsers brengen onrust in een stad, wijzen doen woede bedaren.
Als een wijze en een dwaas voor het gerecht staan, laat de dwaas met zijn geraaskal en gesneer alles in het honderd lopen.
Moordenaars haten een mens die onberispelijk leeft, oprechten respecteren zijn leven.
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
Als een heerser toegeeft aan bedrog, wordt ieder die hem dient een goddeloze.
Een arme en een onderdrukker hebben dit gemeen:
de HEER gaf hun beiden het licht in de ogen.
Een koning die een eerlijk oordeel velt over verschoppelingen, zal nooit zijn troon zien wankelen.
De stok en berispingen zorgen voor wijsheid, een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande.
Als goddelozen aan de macht zijn, neemt de misdaad toe, maar eens zullen de rechtvaardigen getuige zijn van hun val.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 16:1-16 1
0Shares