Wie afdwaalt van de weg van het verstand zal belanden in het rijk van de schimmen.
Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden, wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk.
Goddelozen zijn het losgeld voor rechtvaardigen, oprechten worden vrijgekocht, trouwelozen niet.
Je kunt beter in de woestijn wonen dan samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt.
Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis, een dwaas verkwanselt hem.
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
Een wijze overwint een stad vol keurtroepen, hij verlamt de kracht waarop ze vertrouwen.
Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.
Een spotter is verwaand en onbeschoft, hij is grenzeloos hooghartig.
De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood, hij weigert zijn handen te gebruiken.
Velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.
Het offer van de goddelozen is een gruwel, vooral als de bedoeling slecht is.
Een onbetrouwbare getuige moet de mond worden gesnoerd, maar wie vertelt wat hij weet, mag uitspreken.
Een goddeloze zet een trots gezicht, de oprechte gaat de weg die hij moet gaan.
Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.
Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 16:17-33 2
0Shares