Een onbetrouwbare bode brengt onheil teweeg, een betrouwbare boodschapper redt.
Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande, wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd.
Vervuld verlangen is een groot genot, een dwaas gruwt als hij zich niet inlaat met het kwaad.
Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning.
Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na, een zondaar vergaart bezit voor een rechtvaardige.
Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed, onrecht rukt het van hen weg.
Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem.
Wanneer een rechtvaardige eet, wordt hij verzadigd, een goddeloze houdt een hongerige maag.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 22:1-16
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 27:17-27 2
0Shares