Hier volgen de woorden van Agur, de zoon van Jake, dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan.
Ik ben zo moe, mijn God, zo moe, ik kan niet meer.
Ik ben dommer dan ieder ander, elk menselijk inzicht ontbreekt mij.
Ik heb geen wijsheid opgedaan, van de Heilige weet ik niets.
Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam, en de naam van zijn zoon, als je die kent.
Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.
Voeg niets aan Zijn woorden toe, anders straft Hij je en blijk je een leugenaar.
Twee dingen vraag ik U, gun ze me zolang ik leef:
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Want als ik rijk zou zijn, zou ik U wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen:
‘Wie is de HEER?’ En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken.
Nog enkele spreuken:
Spreek geen kwaad van een slaaf tegenover zijn meester, hij zou je vervloeken en je laten boeten.
Er zijn mensen die hun vader vervloeken en hun moeder hun zegen onthouden.
Er zijn mensen die denken zuiver te leven, maar vol vuiligheid zijn.
Er zijn mensen met een hooghartige blik, met van die misprijzende ogen.
Er zijn mensen met tanden als zwaarden en kaken als messen, die de armen op aarde verscheuren, de verschoppelingen onder de mensen verslinden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
0Shares