Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
want de HEER straft wie Hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon. Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.
Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 29:17-27 2
0Shares