Er zijn twee soorten bloedzuigers:
de eerste zegt ‘Geef!’, de andere ‘Geef!’ Drie dingen worden nooit verzadigd, vier dingen zeggen nooit ‘Het is genoeg’:
het dodenrijk, een onvruchtbare schoot, een uitgedroogd stuk land en het vuur, dat ook nooit zegt ‘Het is genoeg.’
Wie spottend neerkijkt op zijn vader en zijn moeder ongehoorzaam is, hem zullen de raven bij de beek de ogen uitpikken, de gieren zullen zijn ogen opschrokken.
Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij, vier dingen kan ik niet bevatten:
de vlucht van een arend hoog aan de hemel, het glijden van een slang over de rots, de vaart van een schip op volle zee, de weg van een man naar een meisje.
Ziehier de houding van een overspelige vrouw:
ze doet alsof ze eet en haar mond afveegt, en ze zegt:
‘Ik heb niets verkeerds gedaan.’
Van drie dingen beeft de aarde, tegen vier dingen is ze niet bestand:
een slaaf die koning wordt, een zot die genoeg te eten heeft,
een onuitstaanbare vrouw die een man vindt, een slavin die haar meesteres verdringt.
Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs:
de mieren-sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan;
de klipdassen-machtig zijn ze niet, maar ze maken holen in de rotsen;
de sprinkhanen-een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op;
de hagedissen-je kunt ze met je handen vangen, maar ze dringen door tot in het paleis van de koning.
Drie hebben een voorname tred, vier schrijden statig voort:
de leeuw-hij is de koning der dieren en deinst voor niets terug;
de trotse haan, de bok, en een koning aan het hoofd van zijn leger.
Als je zo dwaas bent jezelf op de borst te slaan, denk dan eerst na en houd je hand voor je mond.
Want als je melk slaat, komt er boter, als je iemand op zijn neus slaat, vloeit er bloed, als je iemand slaat die woedend is, komt er strijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 7:1-15 1
0Shares