Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat.
Want de HEER ziet het en keurt het af, en laat Zijn woede op je vijand varen.
Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op goddelozen.
Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.
Mijn zoon, heb ontzag voor de HEER en de koning, ga niet om met wie zich tegen hen verzetten.
Ze gaan plotseling ten onder, en wie weet hoe zwaar de ramp is die hen treft?
Ook deze spreuken zijn afkomstig van de wijzen.
Een partijdig oordeel in een rechtszaak is verkeerd.
Wie tegen een schuldige zegt:
‘Je bent onschuldig, ‘wordt door alle volken verwenst, wordt door alle naties vervloekt.
Wie de schuldigen veroordeelt, zal het goed gaan, hij wordt gezegend met voorspoed.
Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt.
Doe eerst je werk op het land, maak eerst je akker gereed, bouw daarna pas je huis.
Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?
Zeg niet:
‘Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan. Ik betaal hem met gelijke munt.’
Ik liep over het veld van een luiaard, door de wijngaard van een dwaas.
Alles was overwoekerd door onkruid, zijn hele terrein was met distels bedekt, de muur lag in puin.
Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit.
Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen?
Armoede overvalt je als een struikrover, als een bandiet slaat gebrek je neer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 22:1-16
0Shares