Een valse weegschaal is de HEER een gruwel, zuivere gewichten zijn Hem welgevallig.
Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg, een goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag.
Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte.
Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren, van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten.
Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende, zijn plaats wordt ingenomen door een goddeloze.
Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.
Als het rechtvaardigen goed gaat, is heel de stad verheugd, als goddelozen ten onder gaan, klinkt overal gejuich.
Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.
Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.
Wie borg staat voor een vreemde brengt zichzelf veel schade toe, wie zo’n handslag wantrouwt, weet zich veilig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 22:1-16
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
0Shares