Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Wie een vijgenboom met zorg omringt, zal zijn vruchten eten, wie zorg heeft voor zijn heer, wordt door hem gerespecteerd.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
De afgrond van het dodenrijk raakt nooit verzadigd, en ook de ogen van een mens krijgen nooit genoeg.
De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de toets voor een mens is zijn faam.
Al leg je een dwaas in een vijzel en stamp je hem tussen de graankorrels fijn, zijn dwaasheid stamp je er niet uit.
Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde.
Er is niet altijd overvloed, en ook een kroon gaat niet altijd over op het volgende geslacht.
Als het eerste gras gemaaid is en het nieuwe opschiet en je in de bergen hebt gehooid,
heb je jonge rammen voor je kleding, koop je met je bokken een stuk grond,
en voorzien je geiten je van melk in overvloed, voor jou, je huis en je slavinnen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 20:17-30 2
0Shares