Wie onbesuisd is, handelt dwaas, wie berekenend is, maakt zich gehaat.
Dwaasheid wacht wie onbezonnen leeft, een verstandig iemand wordt gekroond met kennis.
Slechte mensen moeten buigen voor goede, goddelozen kloppen op de poorten van rechtvaardigen.
Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat, wie rijk is heeft veel vrienden.
Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, gelukkig hij die zich bekommert om de armen.
Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?
Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
Wijzen worden met rijkdom gekroond, dwaasheid is de tooi van dwazen.
Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt.
Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.
Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.
De luister van een koning is een talrijk volk, bij gebrek aan onderdanen gaat een machthebber ten onder.
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten.
Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert Hem.
Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder, een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats.
In de geest van een verstandig mens is wijsheid, zelfs onder dwazen wordt zij herkend.
Rechtvaardigheid verheft een volk, zonde maakt het te schande.
Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning, diens woede treft de dienaar die zijn taak verwaarloost.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 12:16-28 2
0Shares