Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.
Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek.
Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend.
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaas veracht zijn moeder.
Voor wie geen verstand heeft, is dwaasheid een vreugde, een mens met inzicht kiest de juiste weg.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd-hoe voortreffelijk is dat.
De levensweg van een verstandig mens voert omhoog, hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk.
De HEER verwoest het huis van de hoogmoedigen, het bezit van weduwen beschermt Hij.
Kwade gedachten zijn de HEER een gruwel, vredige woorden zijn zuiver.
Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde, wie steekpenningen haat, zal leven.
Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil.
De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort Hij.
Een lachend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam.
Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen.
Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
0Shares