Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.
Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek.
Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend.
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaas veracht zijn moeder.
Voor wie geen verstand heeft, is dwaasheid een vreugde, een mens met inzicht kiest de juiste weg.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd-hoe voortreffelijk is dat.
De levensweg van een verstandig mens voert omhoog, hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk.
De HEER verwoest het huis van de hoogmoedigen, het bezit van weduwen beschermt Hij.
Kwade gedachten zijn de HEER een gruwel, vredige woorden zijn zuiver.
Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde, wie steekpenningen haat, zal leven.
Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil.
De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort Hij.
Een lachend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam.
Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen.
Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
0Shares