De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.
De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.
Rijkdom verworven door bedrog is als een vluchtige adem op zoek naar de dood.
Het geweld van goddelozen sleurt hen naar de ondergang, ze weigeren het recht in acht te nemen.
Een vreemdeling volgt slinkse wegen, een eerlijk mens handelt oprecht.
Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.
Een goddeloze is uit op het kwaad, hij toont geen medelijden met zijn medemens.
Als je een spotter terechtwijst, trekt die onervarene daar lering uit, als je een wijze berispt, vermeerdert zijn wijsheid.
De rechtvaardige God slaat de goddelozen gade, Hij stort ze in het verderf.
Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.
Een heimelijke gift doet woede bedaren, onderhands gegeven geld temt razernij.
De rechtvaardige geniet ervan het recht in acht te nemen, wie onrecht doet, wacht ellende.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
0Shares