Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte- bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, vat moed, ga op hem af, ga niet slapen, gun jezelf geen rust voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar.
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan.
Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.
Een kwaadaardig mens, een onbetrouwbaar iemand, strooit voortdurend leugens rond. Hij knijpt heimelijk zijn oog dicht, geeft een tikje met zijn voet, een verborgen vingerwijzing.
Zo iemand zit vol leugen en bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zaait voortdurend tweedracht. Daarom gaat hij plotseling ten onder, daarom komt hij ten val, in een oogwenk, en hij komt het niet te boven.
Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn Hem een gruwel:
ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 12:1-15 1
0Shares