Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord.
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
De HEER heeft alles wat Hij heeft gemaakt zijn doel gegeven, de goddelozen heeft Hij voor de ondergang bestemd.
De HEER verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft.
Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.
Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet Hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
De koning spreekt Gods oordeel uit, wanneer hij rechtspreekt, faalt hij niet.
De HEER bepaalt de maatstaf van het recht, Hij stelt de gewichten en balans vast.
Koningen verfoeien goddeloosheid, rechtvaardigheid schraagt hun troon.
Een koning schept behagen in oprechte woorden, wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar.
De woede van de koning is een bode van de dood, een wijze brengt hem tot bedaren.
Het stralende gezicht van de koning brengt leven, als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 22:1-16
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
0Shares