Een goddeloze vlucht, ook al is er niemand die hem achtervolgt, een rechtvaardige voelt zich zo veilig als een leeuw.
Als een land in opstand komt, werpen velen zich op als leider, slechts iemand met kennis en inzicht zorgt voor blijvende rust.
Wie tot armoede vervallen is en de armen onderdrukt, is als regen die de oogst wegspoelt.
Wie de wet niet naleeft, prijst de goddeloze, wie de wet in acht neemt, vecht tegen de wetteloze.
Een kwaadaardig mens begrijpt niets van het recht, wie de HEER zoekt, kan alles begrijpen.
Beter een arme die onberispelijk leeft dan een rijkaard die vol leugens zit.
Een zoon met inzicht houdt zich aan wat hem is geleerd, wie met brassers omgaat, maakt zijn vader te schande.
Wie zijn bezit vergroot door woekerrente, vergroot het voor wie zich bekommert om verschoppelingen.
Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.
Wie oprechte mensen op het slechte pad brengt, komt in zijn eigen val terecht; de oprechten vinden geluk.
Een rijkaard dicht zichzelf veel wijsheid toe, een arme met inzicht doorziet hem.
Als rechtvaardigen regeren, heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk mens zich schuil.
Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Gelukkig is de mens die siddert voor de HEER, wie eigenzinnig is, valt ten prooi aan het kwaad.
Een goddeloze die een arm volk onderdrukt is als een brullende leeuw, een ziedende beer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
0Shares