Een goddeloze vlucht, ook al is er niemand die hem achtervolgt, een rechtvaardige voelt zich zo veilig als een leeuw.
Als een land in opstand komt, werpen velen zich op als leider, slechts iemand met kennis en inzicht zorgt voor blijvende rust.
Wie tot armoede vervallen is en de armen onderdrukt, is als regen die de oogst wegspoelt.
Wie de wet niet naleeft, prijst de goddeloze, wie de wet in acht neemt, vecht tegen de wetteloze.
Een kwaadaardig mens begrijpt niets van het recht, wie de HEER zoekt, kan alles begrijpen.
Beter een arme die onberispelijk leeft dan een rijkaard die vol leugens zit.
Een zoon met inzicht houdt zich aan wat hem is geleerd, wie met brassers omgaat, maakt zijn vader te schande.
Wie zijn bezit vergroot door woekerrente, vergroot het voor wie zich bekommert om verschoppelingen.
Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.
Wie oprechte mensen op het slechte pad brengt, komt in zijn eigen val terecht; de oprechten vinden geluk.
Een rijkaard dicht zichzelf veel wijsheid toe, een arme met inzicht doorziet hem.
Als rechtvaardigen regeren, heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk mens zich schuil.
Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Gelukkig is de mens die siddert voor de HEER, wie eigenzinnig is, valt ten prooi aan het kwaad.
Een goddeloze die een arm volk onderdrukt is als een brullende leeuw, een ziedende beer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 22:1-16
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 16:1-16 1
0Shares