Hier volgen spreuken van Salomo.
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden, Hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze.
Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom.
Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig, slaapt hij in de oogsttijd, dan maakt hij zijn ouders te schande.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende, zo’n bedrieger komt ook zelf ten val.
De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
Een verstandig mens spreekt wijze woorden, een dwaas verdient de stok.
Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop, het gebazel van een dwaas leidt tot een ramp.
Het bezit van een rijkaard is zijn vesting, de armoede van een arme een ruïne.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 15:17-33 2
0Shares