Zoals sneeuw niet bij de zomer past, en regen niet bij de oogst, zo past eer niet bij een dwaas.
Zoals een vogel wegvliegt, zoals een zwaluw wegwiekt, zo vervliegt een ongegronde vloek.
Een zweep voor het paard, een teugel voor de ezel, een stok voor de rug van een dwaas.
Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, word niet als hij.
Antwoord hem naar zijn dwaasheid, hij moet niet denken dat hij wijs is.
Wie een dwaas een boodschap laat bezorgen, brengt zichzelf veel schade toe, hij is als iemand die zijn eigen voeten afhakt.
Een spreuk in de mond van een dwaas is even slap als de benen van een lamme.
Wie eer geeft aan een dwaas is als iemand die de slinger om de steen knoopt.
Een spreuk in de mond van een dwaas prikt even weinig als een doorn in de hand van een dronkaard.
Wie een dwaas in dienst neemt, of een onbekende, is als een boogschutter die blindelings schiet.
Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, zo herkauwt een dwaas zijn dwaasheid.
Ken je iemand die zichzelf veel wijsheid toedicht? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem.
Een luiaard zegt:
‘Er is een leeuw op de weg, er sluipt een leeuw in de straten.’
Zoals een deur in zijn scharnieren draait, zo draait een luiaard zich om in zijn bed.
Al heeft een luiaard zijn hand in de schaal, hij vindt het te vermoeiend om hem naar zijn mond te brengen.
Een luiaard vindt zichzelf veel wijzer dan zeven mensen met een afgewogen oordeel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 27:1-16 1
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 22:1-16
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 12:1-15 1
0Shares