Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.
Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf, laat het over aan een vreemde, zie er zelf van af.
Een steen is zwaar, het zand is een last, zwaarder dan beide drukt de ergernis over een dwaas.
Woede is wreed, razernij is als een stortvloed, maar wie is tegen jaloezie bestand?
Beter dat je openlijk terechtgewezen wordt dan dat je uit liefde wordt gespaard.
Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.
Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing, voor wie honger heeft, is al het bittere zoet.
Een man die wegvlucht van zijn huis is als een vogel die zijn nest ontvlucht.
De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap.
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
Mijn zoon, wees wijs, dan geef je mij vreugde, en heb ik een weerwoord voor wie mij beschimpt.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
Stond iemand borg voor een lichtzinnig mens, neem dan gerust zijn mantel, en verpand die maar aan een lichtzinnige vrouw.
Wie zijn buurman ‘s ochtends luid begroet, wekt de indruk dat hij hem vervloeken wil.
Als een dak dat altijd lekt wanneer het regent, zo is een vrouw die steeds weer ruzie zoekt.
Wie haar in toom probeert te houden, is als iemand die de wind wil vangen of olie denkt te grijpen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Spreuken 26:1-16 1
Spreuken 14:1-16 1
Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER
Spreuken 12:16-28 2
Spreuken 31:10-31 Loflied op de sterke vrouw
Spreuken 25:1-14 Andere spreuken van Salomo 1
Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen
Spreuken 15:17-33 2
Spreuken 26:17-28 2
Spreuken 25:15-28 Andere spreuken van Salomo 2
Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijshe...
Spreuken 11:16-31 2
Spreuken 11:1-15 1
Spreuken 19:17-29 2
Spreuken 22:17-29 Spreuken van wijzen
Spreuken 23:1-18 1
Spreuken 9:1-18 Wijsheid en Dwaasheid
Spreuken 16:17-33 2
Spreuken 10:16-32 Spreuken van Salomo 2
Spreuken 17:1-16 1
Spreuken 7:1-15 1
Spreuken 13:1-16 1
Spreuken 8:1-21 1
Spreuken 12:1-15 1
Spreuken 31:1-9 Raadgevingen voor koning Lemuël
Spreuken 18:17-24 2
Spreuken 13:17-25 2
Spreuken 21:1-15 1
Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1
Spreuken 10:1-15 Spreuken van Salomo 1
Spreuken 19:1-16 1
Spreuken 18:1-16 1
Spreuken 23:19-35 2
Spreuken 29:17-27 2
Spreuken 15:1-16 1
Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijshei...
Spreuken 22:1-16
Spreuken 8:22-36 2
Spreuken 7:16-27 2
Spreuken 20:1-16 1
Spreuken 28:1-15 1
Spreuken 20:17-30 2
Spreuken 17:17-28 2
Spreuken 28:16-28 2
Spreuken 16:1-16 1
Spreuken 24:17-34 2
Spreuken 30:15-33 Getalsspreuken
Spreuken 27:17-27 2
Spreuken 1:8-19 Hoed je voor slecht gezelschap
Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door ...
Spreuken 24:1-16 1
Spreuken 29:1-16 1
Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid
Spreuken 14:17-35 2
Spreuken 21:16-31 2
Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van ...
Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2
Spreuken 30:1-14 De uitspraken van Agur 1
0Shares