Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen:

nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken. Wat heb ik van God in de hemel te verwachten, wat valt mij ten deel van de Ontzagwekkende daar boven? Wacht de boosdoener geen rampspoed, treft het ongeluk niet hen die onrecht doen? Ziet Hij niet de wegen die ik ga, telt Hij niet al mijn stappen? Heb ik het pad van het bedrog bewandeld, vluchtte ik ooit in de leugen? Laat Hij mij op een eerlijke weegschaal wegen, dan zal Hij zien dat ik onschuldig ben. Als mijn voet is afgeweken van de goede weg, als mijn hart heeft toegegeven aan mijn oog, als er aan mijn hand een smet is blijven kleven, dan zal ik zaaien, maar anderen zullen eten, en wat ik voortbreng zal verdelgd worden. Als mijn hart zich door een vrouw heeft laten lokken en ik geloerd heb bij mijn buurmans deur, laat mijn vrouw dan koren malen voor een vreemde, laat anderen maar bij haar liggen, want het zou een schanddaad zijn, een misdrijf dat bestraft moet worden, een vuur dat een mens de afgrond in drijft, dat de oogst verdelgt tot aan de wortels. Als ik mijn slaaf of slavin ooit hun recht ontzegd heb wanneer wij van mening verschilden, wat zal ik dan beginnen als God voor mij oprijst, en als Hij mij ondervraagt – wat kan ik dan antwoorden? Maakte Hij hen in de moederschoot niet net als mij, vormde een en dezelfde ons niet eender in de moederbuik? Onthield ik aan de armen ooit waar ze om vroegen, liet ik de ogen van weduwen versmachten? At ik mijn brood alleen, deelde ik het niet met wezen? Hadden zij van kindsbeen geen vader in mij, stond ik weduwen niet van jongs af bij? Als ik een zwerver zag die geen kleren had, een verschoppeling die zich met niets kon bedekken, zegende hij mij dan niet met heel zijn hart, wanneer hij zich warmde met de wol van mijn schapen?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
0Shares