Hierop wisten de drie mannen Job niets meer te antwoorden, omdat hij zichzelf als onschuldig bleef beschouwen. Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, uit de familie van Ram; hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God, en hij ontstak in woede tegen Jobs drie vrienden, omdat ze niets tegen Job wisten aan te voeren en hem toch schuldig verklaarden. Elihu had gewacht tot Job was uitgesproken, omdat zij allen ouder waren dan hij. Maar toen hij zag dat de drie mannen niets meer wisten te antwoorden, ontbrandde zijn woede. En Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, nam het woord:

‘Ik ben nog jong, en jullie zijn oud, daarom hield ik mij stil. In jullie bijzijn durfde ik mijn mening niet te geven. Ik zei bij mezelf:

Laat de ouderdom spreken, laat de jaren hun wijsheid verkondigen. Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt. Niet de ouderdom maakt wijs, de jaren leiden niet vanzelf tot een juist oordeel. Daarom zeg ik:

luister naar mij, nu zal ook ik mijn mening geven. Ik heb gewacht totdat jullie waren uitgesproken; ik heb jullie redenaties aangehoord, tot het jullie aan woorden begon te ontbreken. Ik heb aandachtig geluisterd en zag dat niemand Job terecht kon wijzen; niemand kon weerleggen wat hij beweerde. Maar zeg niet:

“Wij hebben de wijsheid in hem gevonden; alleen God kan hem weerspreken, niet een mens.” Job heeft zijn woorden niet tot mij gericht en ik zal hem niet op jullie manier antwoorden. Ze zijn verslagen, weten niets meer te zeggen; de woorden laten hen in de steek. Zou ik dan wachten, nu zij niets meer zeggen en hun zwijgen steeds langer voortduurt? Nu is het mijn beurt om te spreken, ik wil ook mijn mening geven. Ik ben boordevol woorden, mijn hart popelt van ongeduld. Mijn binnenste is als jonge wijn die niet kan ademen, mijn buik als een volle wijnzak die bijna openbarst. Laat mij spreken en mijn gevoelens luchten, ik zal het woord nemen en zeggen wat ik denk. Ik kies geen partij, voor niemand, ik zal niemand naar de mond praten. Want ik weet dat als ik al kon vleien, mijn Maker mij onmiddellijk zou wegvagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
0Shares