De goddelozen zijn de vijanden van het licht, zij willen Zijn wegen niet kennen en weigeren Zijn pad te volgen. Voor het dag wordt, staat de moordenaar op om de arme en behoeftige te doden; als een dief sluipt hij door de nacht. De echtbreker wacht de avondschemer af, hij denkt:

Geen oog zal mij nu herkennen, en bedekt zijn gezicht met een masker. In het donker dringen zij de huizen binnen; na zonsopgang houden zij zich schuil om aan het daglicht te ontsnappen. Het diepste duister is voor hen als de ochtend – ze zijn met zijn verschrikkingen vertrouwd. Maar ze zijn onbestendig als schuim op het water, hun bezit wordt door ieder in het land vervloekt; niemand slaat de weg in naar hun wijngaarden. Zoals droogte en hitte smeltwater doen verdwijnen, zo rukt het dodenrijk hen die gezondigd hebben weg. Zelfs de moederschoot kent hen niet meer; de wormen doen zich aan hen te goed. Hun namen raken in vergetelheid – als een boom wordt hun misdadigheid geveld. Ze mishandelen de vrouwen, die onvruchtbaar worden, ze staan de weduwen niet bij. Maar God grijpt de sterken aan, met al Zijn kracht, de goddelozen richten zich op, ze zijn hun leven niet zeker. Hij laat hun een schijn van veiligheid waarop ze steunen, maar geen van hun daden ontsnapt aan Zijn blik. Kort duurt hun voorspoed – dan zijn ze er niet meer, ze verschrompelen als melde in de knop, worden als korenaren afgesneden. Is dit niet zo? Kan iemand mij een leugenaar noemen en mijn woorden als onwaar bestempelen?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
0Shares