Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, die Ik heb aangelegd voor tijden van nood, voor dagen van oorlog en strijd? Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt, van waar de oostenwind over de aarde uitwaait? Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen, de weg voor donder en bliksem gebaand, zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde, op de woestijn waar geen mensen leven, en wildernis en woestenij doordrenkt raken en er overal jong gras opschiet? Heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? Uit welke schoot wordt het ijs geboren, wie baart de rijp van de hemel, wanneer de wateren stollen, hard als steen, wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt? Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken? Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen? Ken jij de wetten van de hemel, kun jij jouw orde aan de aarde opleggen? Kan jouw stem de wolken bevelen om je met hun regenvloed te bedekken? Kun jij de bliksems uitsturen, zullen ze jou zeggen:

“Wij staan klaar”? Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven, van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen? Wie is in staat om de wolken te schikken, en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen, zodat het stof op aarde stolt en in kluiten samenklontert? Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen, wanneer ze weggedoken zitten in hun holen, of op de loer liggen onder een dak van bladeren? Wie verschaft de raaf zijn voedsel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?

Lees ook deze Berichten:

Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
0Shares