Maar nu bespotten ze mij, mannen die minder jaren tellen dan ik, zonen van vaders die zelfs de honden van mijn kudden onwaardig waren! Wat baat mij de kracht van hun handen, als al hun levenssap is weggevloeid? Onmachtig door gebrek en honger stropen ze de woestijn af, in een donker vol onheil en troosteloosheid. Ze plukken melde en bladeren van struiken, de wortels van de brem zijn hun voedsel. Ze worden uit de gemeenschap gestoten, nagejouwd als dieven, en moeten wonen op de hellingen van het dal, in holen in de grond en tussen de rotsen. Ze kermen in het struikgewas, kruipen onder de distels bij elkaar, mannen zonder verstand en zonder aanzien, weggeslagen uit het land. En nu ben ik het onderwerp van hun spotlied, het mikpunt van hun lasterpraat. Van afschuw deinzen ze terug voor mij en niets weerhoudt hen mij in het gezicht te spuwen. God rukt mijn tentkoord los, Hij vernedert mij, en zij overschrijden alle grenzen. Het gespuis aan mijn rechterhand dringt op, ze dwingen mij te vluchten, zetten de aanval in, tot mijn vernietiging. Mijn weg is versperd – de ondergang komt nader, en er is niemand die te hulp schiet. Aanstormend in een woeste golf slaan ze een brede bres in mij. Verschrikkingen storten zich over me uit, mijn eer wordt weggevaagd als door de wind, als een wolk vervliegt mijn aanzien. Nu stroomt het leven uit mij weg, ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. ’s Nachts jaagt Hij helse pijnen door mijn botten, het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn mantel. Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden.

Lees ook deze Berichten:

Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
0Shares