En Elihu vervolgde:

‘Heb een ogenblik geduld, dan laat ik je zien dat er nog veel meer over God te zeggen is. Mijn kennis komt uit vele bronnen en ik zal mijn Schepper recht doen. Want in mijn woorden steekt geen bedrog; voor je staat een man die weet waarover hij spreekt.

Welnu, God is machtig, maar minacht niet, want Hij is machtig door Zijn oordeelskracht. Hij laat de goddelozen niet in leven, de vertrapten verschaft Hij recht. Hij wendt Zijn blik niet van de rechtvaardigen af, maar zet hen als koningen op een troon, voor altijd, en Hij geeft hun aanzien. En als zij met ketenen geboeid zijn, door koorden van smart worden gekneveld, dan is dit om slechte daden te onthullen, misstappen, die uit trots zijn voortgekomen. Hij opent hun de oren voor Zijn vermaning en zegt hun het kwaad de rug toe te keren. Als zij gehoorzamen en Hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk. Gehoorzamen zij niet, dan zullen zij de doodsrivier oversteken; verstoken van kennis blazen ze de laatste adem uit. Doortrapte schurken zijn halsstarrig, zij roepen niet om hulp wanneer Hij hen knevelt. Voortijdig geven ze de geest, ze eindigen als schandjongens van de tempel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
0Shares