En Elihu vervolgde:

‘Heb een ogenblik geduld, dan laat ik je zien dat er nog veel meer over God te zeggen is. Mijn kennis komt uit vele bronnen en ik zal mijn Schepper recht doen. Want in mijn woorden steekt geen bedrog; voor je staat een man die weet waarover hij spreekt.

Welnu, God is machtig, maar minacht niet, want Hij is machtig door Zijn oordeelskracht. Hij laat de goddelozen niet in leven, de vertrapten verschaft Hij recht. Hij wendt Zijn blik niet van de rechtvaardigen af, maar zet hen als koningen op een troon, voor altijd, en Hij geeft hun aanzien. En als zij met ketenen geboeid zijn, door koorden van smart worden gekneveld, dan is dit om slechte daden te onthullen, misstappen, die uit trots zijn voortgekomen. Hij opent hun de oren voor Zijn vermaning en zegt hun het kwaad de rug toe te keren. Als zij gehoorzamen en Hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk. Gehoorzamen zij niet, dan zullen zij de doodsrivier oversteken; verstoken van kennis blazen ze de laatste adem uit. Doortrapte schurken zijn halsstarrig, zij roepen niet om hulp wanneer Hij hen knevelt. Voortijdig geven ze de geest, ze eindigen als schandjongens van de tempel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
0Shares