Weet jij wanneer de berggeit moet werpen? Ben jij getuige van de weeën van de hinde? Kun jij de maanden tellen dat ze moet dragen, weet jij wanneer ze moet baren, wanneer ze hurkt om te jongen, om van haar kalveren verlost te worden? Haar kroost wordt sterk en groeit op in het vrije veld, dan gaat het weg en het komt niet meer terug. Wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven, wie heeft de balker van zijn banden bevrijd? Ik laat hem wonen in de wildernis, de zoutvlakte is zijn domein. Hij spot met het lawaai van de stad, het geschreeuw van de drijvers hoort hij niet. Hij stroopt de bergen af, zijn weidegronden, hij speurt naar ieder stukje groen. Zou de wilde stier bereid zijn jou te dienen, zou hij willen overnachten bij je voederbak? Kun jij hem met een touw voren laten trekken, zou hij achter jou de dalgrond eggen? Kun je op hem vertrouwen, zo sterk als hij is, en aan hem het werk overlaten? Ben jij er zeker van dat hij binnenhaalt wat jij gezaaid hebt en het naar de dorsvloer brengt?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
0Shares