Weet jij wanneer de berggeit moet werpen? Ben jij getuige van de weeën van de hinde? Kun jij de maanden tellen dat ze moet dragen, weet jij wanneer ze moet baren, wanneer ze hurkt om te jongen, om van haar kalveren verlost te worden? Haar kroost wordt sterk en groeit op in het vrije veld, dan gaat het weg en het komt niet meer terug. Wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven, wie heeft de balker van zijn banden bevrijd? Ik laat hem wonen in de wildernis, de zoutvlakte is zijn domein. Hij spot met het lawaai van de stad, het geschreeuw van de drijvers hoort hij niet. Hij stroopt de bergen af, zijn weidegronden, hij speurt naar ieder stukje groen. Zou de wilde stier bereid zijn jou te dienen, zou hij willen overnachten bij je voederbak? Kun jij hem met een touw voren laten trekken, zou hij achter jou de dalgrond eggen? Kun je op hem vertrouwen, zo sterk als hij is, en aan hem het werk overlaten? Ben jij er zeker van dat hij binnenhaalt wat jij gezaaid hebt en het naar de dorsvloer brengt?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
0Shares