Als ik mijn vuisten tegen wezen heb gebald, omdat de rechters in de poort mijn vrienden waren, mogen mijn schouders dan ontwricht worden en mijn arm doormidden breken bij de elleboog – want één ding vrees ik:

een door God gezonden ramp – tegen Zijn oppermacht ben ik niet opgewassen. Heb ik mijn hoop gevestigd op goud, van het fijnste goud gezegd:

“Daarop vertrouw ik”? Heb ik mij verheugd over mijn vermogen, omdat ik eigenhandig zoveel had verworven? Keek ik ooit naar de Zon, haar stralende licht, naar de Maan in haar wassende pracht, terwijl mijn hart zich heimelijk liet lokken en ik in verering mijn mond op mijn hand drukte? Ook dat zou een misdrijf zijn dat bestraft moet worden, want dan zou ik God daar boven verloochend hebben. Verheugde ik mij over de ondergang van mijn vijand, juichte ik wanneer hij door het kwaad getroffen werd? Nooit heb ik mijn mond laten zondigen door met een vloek zijn leven te verlangen. Zullen mijn verwanten niet getuigen:

“Ieder deed zich te goed aan het vlees van zijn kudden”? Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten, voor elke reiziger opende ik mijn deuren. Heb ik als anderen mijn overtredingen verhuld en mijn zonden weggeborgen in mijn binnenste, omdat ik in angst en beven voor de menigte verkeerde en de verachting van anderen mij angst aanjoeg, zodat ik mij stilhield en geen stap naar buiten deed? O, wilde er maar iemand luisteren! Ik sta in voor wat ik heb gezegd. Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven, laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven! Dan zou ik die op mijn schouders dragen, als een krans zou ik hem om mijn hoofd vlechten. Ik kan van al mijn gangen rekenschap afleggen, fier als een vorst treed ik hem tegemoet. Als mijn akkers ooit geroepen hebben om vergelding, als uit hun voren een jammerklacht is opgestegen, als ik hun vruchten heb verteerd zonder te betalen en de boeren tot wanhoop heb gebracht – mogen er dan dorens opschieten in plaats van tarwe en woekerkruid in plaats van gerst.’

Hier eindigen de woorden van Job.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
0Shares