En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:

‘Wie is het die Mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je; Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet. Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar Mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk, en zei:

“Tot hiertoe en niet verder, dit is de grens die Ik je trotse golven stel.” Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen, om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht, hun opgeheven arm wordt gebroken.

Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt, heb jij over haar diepste bodem gewandeld? Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, de deuren van het diepste donker – heb je die gezien? Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten? Vertel het, als je het allemaal weet! Waar is de weg naar de oorsprong van het licht, en de plaats van het donker – is die jou bekend, zodat je het naar zijn gebied kunt voeren en het pad naar zijn huis kunt vinden? Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren, zoveel jaren liggen achter je!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
0Shares