Want Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor Hem verborgen. Geen donker is zo diep, zo zwart, dat het onrechtplegers kan verbergen. Het is niet aan de mens het tijdstip te bepalen waarop God Zijn rechtsgeding begint. God maakt korte metten met de machtigen en stelt anderen in hun plaats. Jazeker, Hij doorziet hun daden en brengt hen in de nacht ten val; verpletterd liggen ze terneer. Ter plaatse, ten overstaan van allen, geselt Hij hen voor hun goddeloosheid. Want ze hebben zich van Hem verwijderd, ze slaan geen acht op de wegen die Hij wijst; het komt door hen dat de armen om hulp roepen, door hen hoort God de vertrapten schreeuwen. Maar als Hij zwijgt, wie kan Hem dan verstoren? Als Hij Zijn gelaat verbergt, wie kan Hem dan aanschouwen? Over de mensen en de volken waakt Hij evenzeer, opdat geen schurk ooit koning wordt, niemand die het volk in zijn net verstrikt. Stel, een mens heeft tegen God gezegd:

“Ik heb mijn straf gekregen, ik zal niets kwaads meer doen. Leer mij de dingen die ik niet kan zien; als ik onrecht heb gepleegd, zal het niet weer gebeuren” – moet God het volgens jou dan toch vergelden? Maar jij hebt Zijn oordeel afgewezen! Jij, niet ik, moet kiezen. Zeg nu wat je denkt. Mensen met verstand zullen mij zeggen, en elke wijze man die naar mij luistert:

“Job spreekt zonder kennis van zaken, zijn woorden getuigen niet van inzicht. O, werd Job maar tot het uiterste beproefd, want hij praat als iemand die op kwaad uit is. Hij voegt zonde toe aan zonde, hij is opstandig waar wij bij zijn en spreekt zich keer op keer uit tegen God.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
0Shares