Hij behoedt hem voor de val in de afgrond, voor het oversteken van de doodsrivier. Of de pijn op zijn ziekbed wijst hem terecht, de nooit aflatende strijd in zijn lichaam, waardoor hij geen voedsel verdraagt en walgt van zijn lievelingsgerecht. Hij teert weg tot een schim van zichzelf, en zijn botten, eerst onzichtbaar, steken uit. Hij kruipt naar de afgrond, nadert de herauten van de dood. Maar als hij een pleitbezorger heeft, een die zijn voorspraak is, één uit duizenden, om van zijn onschuld te getuigen, en als God hem welgezind is en zegt:

“Laat niet toe dat hij in de afgrond afdaalt, Ik heb een losgeld voor hem verkregen,” dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd. Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind, hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor Hem, want hij wordt door God in ere hersteld. Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder:

“Ik heb gezondigd, wat recht is maakte ik krom, maar het werd mij niet aangerekend. Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten.” Zie, dit alles doet God, tot twee-, driemaal toe doet Hij dit voor de mens:

Hij haalt hem weg van de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem.

Let goed op, Job, luister aandachtig; wees stil en laat mij spreken. Als je iets te zeggen hebt, antwoord dan, spreek – moge het recht aan jouw kant staan. Als je niets te zeggen hebt, luister dan, wees stil – laat mij jou de wijsheid leren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
0Shares