Hij behoedt hem voor de val in de afgrond, voor het oversteken van de doodsrivier. Of de pijn op zijn ziekbed wijst hem terecht, de nooit aflatende strijd in zijn lichaam, waardoor hij geen voedsel verdraagt en walgt van zijn lievelingsgerecht. Hij teert weg tot een schim van zichzelf, en zijn botten, eerst onzichtbaar, steken uit. Hij kruipt naar de afgrond, nadert de herauten van de dood. Maar als hij een pleitbezorger heeft, een die zijn voorspraak is, één uit duizenden, om van zijn onschuld te getuigen, en als God hem welgezind is en zegt:

“Laat niet toe dat hij in de afgrond afdaalt, Ik heb een losgeld voor hem verkregen,” dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd. Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind, hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor Hem, want hij wordt door God in ere hersteld. Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder:

“Ik heb gezondigd, wat recht is maakte ik krom, maar het werd mij niet aangerekend. Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten.” Zie, dit alles doet God, tot twee-, driemaal toe doet Hij dit voor de mens:

Hij haalt hem weg van de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem.

Let goed op, Job, luister aandachtig; wees stil en laat mij spreken. Als je iets te zeggen hebt, antwoord dan, spreek – moge het recht aan jouw kant staan. Als je niets te zeggen hebt, luister dan, wees stil – laat mij jou de wijsheid leren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
0Shares