Job zette zijn betoog voort:

‘Ja! God heeft mij mijn recht onthouden, de Ontzagwekkende heeft mij diep verbitterd. Zolang het leven in mij ademt, zolang Gods geest mij nog doortrekt, zullen mijn lippen geen onwaarheid spreken, zal geen leugen aan mijn tong ontsnappen. Het laatst van al zal ik jullie gelijk erkennen, tot aan mijn dood houd ik mijn onschuld staande. Ik blijf bij mijn rechtschapenheid, tot het einde toe, over mijn leven heb ik mijzelf niets te verwijten. Laat men mijn vijand een goddeloze noemen, mijn tegenstander als boosdoener beschouwen. Waarop kan de misdadiger hopen, wanneer God zijn levensdraad afsnijdt en hem de stilte van de dood oplegt? Zal God zijn angstkreet horen, als hij door rampspoed wordt getroffen? Kan hij zich toevertrouwen aan de Ontzagwekkende, kan hij Zijn hulp inroepen wanneer hij maar wil?

Nu zal ik jullie onderrichten namens God, ik zal niet verhullen wat de Ontzagwekkende van plan is. Jullie denken alles al gezien te hebben, maar toch zijn jullie woorden leeg en niets dan lucht! Dit is wat de goddeloze toevalt van Godswege, dit beschikt de Ontzagwekkende voor de onderdrukker:

Al zijn zijn kinderen nog zo talrijk, allen wacht het zwaard, geen van zijn nakomelingen zal ooit tot welstand komen. Hen die overleven draagt de pest ten grave, en geen van de weduwen zal over hen rouwen. Al hoopt hij zilver op alsof het stof is, en al vergaart hij kleren alsof het leem is – hoeveel hij er ook vergaart:

de rechtvaardige zal ze dragen en het zilver zal aan de onschuldige toevallen. Zijn huis is broos als het omhulsel van een mot, wankel als de hut van een wachter in het veld. Rijk gaat hij slapen – voor het laatst:

wanneer hij zijn ogen opent, is zijn bezit vergaan. Een vloed van verschrikkingen overvalt hem, ’s nachts sleurt een wervelstorm hem mee. De oostenwind neemt hem op – en hij is spoorloos, weggeslingerd van zijn plaats. God gaat zonder mededogen tegen hem tekeer, al probeert hij te ontsnappen uit Zijn greep. Zijn ondergang wordt met gejoel begroet, waar hij vroeger woonde wordt hij nagefloten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
0Shares