Het struisvogelvrouwtje staat vrolijk te klapwieken, maar met haar slagpennen en veren is zij nog geen ooievaar. Ze legt haar eieren op de grond en laat haar legsel door het zand verwarmen; ze vergeet dat een voet het kan breken, dat een wild dier het kan vertrappen. Ze is hard voor haar jongen, alsof ze niet van haar zijn, onverschillig of haar moeite misschien voor niets geweest is, want God heeft haar elk inzicht onthouden en haar niet met wijsheid begiftigd. Maar wanneer ze opspringt en wegsnelt, lacht ze paard en ruiter uit. Geef jij het paard zijn kracht? Bekleed jij zijn nek met welige manen? Laat jij hem voorwaarts springen als een sprinkhaan, terwijl zijn geweldige briesen angst aanjaagt? Van vreugde schraapt hij de grond in het dal; fier rukt hij uit, de strijd tegemoet. Hij spot met het gevaar, niets maakt hem bang; hij deinst niet terug voor het zwaard. Pijlen schieten hem voorbij, speren en lansen flitsen langs hem heen. Driftig stampend woelt hij de grond om, onbeteugelbaar wanneer de hoorn eenmaal schalt. Bij elke stoot van de trompet roept hij “Aaah!” – hij ruikt de oorlog van verre, hoort het getier van de aanvoerders, de kreten. Is het aan jouw wijsheid te danken dat de valk opstijgt en zijn vleugels spreidt om zuidwaarts te trekken? Vliegt de gier weg als jij hem beveelt, om zijn nest hoog in de bergen te bouwen, op een rots waar hij woont en overnacht, op een richel, een onbereikbare piek? Van daar spiedt hij naar prooi, zijn oog speurt in de verste verten. Zijn jongen slurpen bloed; waar gevallenen liggen, daar is hij.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
0Shares