Hierop antwoordde Job:

‘Heb jij dan hulp geboden aan de machteloze, heb jij de arm gesteund die het aan kracht ontbrak? Wat heb jij tegen hem gezegd die de wijsheid mist, heb jij goede raad gegeven aan de onervarenen? En wie heeft jou je woorden ingefluisterd, wiens geest spreekt door jouw mond? De schimmen worden aan het sidderen gebracht, de onderaardse wateren en hun bewoners. Het dodenrijk ligt open voor Hem:

niets in de afgrond blijft verborgen. Hij strekt het noorden uit boven de woeste leegte, en hangt de aarde op – boven het niets. Hij laat de wolken zwellen van het water, maar ze splijten niet onder hun gewicht. Hij bedekt de aanblik van Zijn troon en spreidt er een wolk over uit. Hij trekt een cirkel rond de wateren, langs de verste grens van licht en duisternis. De hemelzuilen schudden heen en weer en zijn verbijsterd, zo vervaarlijk is Hij. Met Zijn kracht doet Hij de zee bedaren en met Zijn vaardigheid verdelgt Hij Rahab. Met Zijn adem blaast Hij de hemel schoon, Zijn hand doorboort de kronkelende slang. En dat is nog maar het minste van Zijn kunnen; wij vangen van Zijn woorden slechts gefluister op. Wie kan de donder van Zijn kracht bevatten?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
0Shares