Laat dit tot je doordringen, Job, sta even stil en heb oog voor Gods wonderen. Weet jij hoe God ze onder Zijn bevel brengt, hoe Zijn licht de wolken doorboort? Weet jij hoe de wolken blijven zweven, hoe Hij die alles weet Zijn wonderen verricht? Wanneer de aarde in de zuidenwind verstart en de hitte jou in je kleren al te machtig wordt, kun jij dan als Hij de hemelkoepel uithameren, die zo hard is als een gegoten spiegel? Vertel ons dan wat wij Hem moeten zeggen; wij kunnen onze zaak niet zelf voorleggen, ons omringt de duisternis. Krijgt Hij het te horen wanneer ik tot Hem spreek? Wie heeft gezegd dat woorden Hem bereiken?

Soms blijft de Zon onzichtbaar, terwijl ze achter de wolken straalt, maar daarna komt de wind en blaast de hemel schoon. Uit het noorden nadert een gouden schittering; huiveringwekkend is de luister waarin God zich hult. De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door Zijn kracht en door Zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt onderdrukt Hij niet. Daarom hebben de mensen ontzag voor Hem; Hij ziet niet om naar wie zichzelf voor wijs houdt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
0Shares