Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen, een plaats waar goud gewassen wordt. IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten. De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt en hij verloren in de leegte hangt. Op de aarde schiet het koren op, maar diep in haar woelt een vuur. Daar zijn de stenen van saffier, daar is het stof van gouden korrels. De roofvogel kent niet het pad daarheen, het haviksoog ontdekt het niet. De trotse dieren zullen het nooit betreden, ook de leeuw waagt zich er niet. De mens zet het houweel in het gesteente, hij keert de bergen om vanaf hun voet. In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. Hij damt de ondergrondse stromen in en brengt naar het licht wat diep verborgen is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
0Shares