Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen, een plaats waar goud gewassen wordt. IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten. De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt en hij verloren in de leegte hangt. Op de aarde schiet het koren op, maar diep in haar woelt een vuur. Daar zijn de stenen van saffier, daar is het stof van gouden korrels. De roofvogel kent niet het pad daarheen, het haviksoog ontdekt het niet. De trotse dieren zullen het nooit betreden, ook de leeuw waagt zich er niet. De mens zet het houweel in het gesteente, hij keert de bergen om vanaf hun voet. In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. Hij damt de ondergrondse stromen in en brengt naar het licht wat diep verborgen is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
0Shares