Ik roep U om hulp, maar U antwoordt niet; ik sta voor U, maar U wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden, met al Uw kracht hebt U zich tegen mij gekeerd. U tilt me op en laat me rijden op de wind, Uw woedende storm schudt mij heen en weer. Ja, ik weet dat U mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle levenden. Maar keert men zich tegen een mens in nood, wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept? Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige? Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan. Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen. In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken, ik sta op in de vergadering en roep om hulp. Een broeder van de jakhals ben ik geworden, een metgezel van de struisvogels. Mijn huid is verschroeid en schilfert, koorts verteert mijn gebeente. Mijn lier is geworden tot rouwinstrument, mijn fluit tot de stem van de treurenden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
0Shares