God redt echter de vertrapten, door ellende, tegenspoed opent Hij hun de ogen. Ook jou lokte Hij weg van het gevaar dat je benauwde, naar een plaats waar je vrij kon ademhalen en je tafel met vette spijzen overladen was. Maar jij denkt slechts aan de veroordeling van goddelozen, al ontkom je zelf evenmin aan een geding en vonnis. Pas op:

laat je woede je niet meeslepen, vertrouw niet op het losgeld dat je kunt betalen. Zouden je rijkdommen je vrijwaren van ellende? Al je krachtsinspanningen en al je goud? Verlang niet naar de nacht die volken plotseling wegsleurt van hun plaats. Hoed je voor een toevlucht tot het kwaad, verkies dat niet, maar draag je ongeluk.

Hoe verheven is God in Zijn macht! Is er een tweede die leert zoals Hij? Wie kan Hem zijn weg voorschrijven, wie zal zeggen:

“U hebt kwaad gedaan”? Bedenk dat je Zijn werk moet prijzen, dat immers door de mensen wordt bezongen, door iedereen bewonderd wordt, door iedereen van ver aanschouwd. Zie hoe groot God is, buiten elk begrip, het getal van Zijn jaren is ontelbaar. Hij schept de waterdruppels op en zeeft de regen door Zijn nevels, dan daalt deze uit de wolken neer, daalt neer op alle mensen. Wie kan de uitgestrektheid van de wolken peilen, het donderen dat uit Zijn tent komt? De hemel laat Hij baden in Zijn licht en Hij legt het diepste van de zeeën bloot. Zo oordeelt Hij over de volken, zo geeft Hij de mensen voedsel in overvloed. In beide handen neemt Hij schichten die Hij op hun doelwit richt. Donderslagen kondigen Zijn komst aan, en ook het vee voelt dat het onweer nadert.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
0Shares