Welnu, Job, hoor mij aan, luister naar wat ik te berde breng. Dit is wat ík te zeggen heb, de woorden liggen op mijn tong. Ik zal oprecht spreken, vanuit mijn hart, ik zal met een eerlijk oordeel komen. De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven. Als je daartoe in staat bent, antwoord mij; maak je klaar voor de strijd, stel je teweer. Voor God zijn wij elkaars gelijken, jij bent net als ik uit leem gevormd. Laat angst voor mij je niet verlammen, mijn hand zal niet zwaar op je drukken.

Welnu, ik was erbij terwijl je sprak, ik heb gehoord hoe je woorden klonken:

“Ik ben zuiver, ik heb niets misdaan, ik ben rein, er kleeft geen schuld aan mij. Toch vindt God gronden voor een aanklacht, Hij beschouwt me als Zijn vijand. Hij sluit mijn voeten in het blok, Hij bewaakt me waar ik ga of sta.” Maar je hebt ongelijk, ik zeg je:

God is de meerdere van de mens. Waarom beschuldig je Hem, zeg je:

“Hij antwoordt niet, als iemand tot Hem spreekt”? God antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het niet op. In de dromen en visioenen van de nacht, in de tover van de diepste slaap, of wanneer hij ligt te sluimeren, opent God de oren van de mens en laat hem schrikken – een waarschuwing om hem af te houden van een slechte daad, om hem voor hoogmoed te vrijwaren.

Lees ook deze Berichten:

Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
0Shares