Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken, en het inzicht – waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen, de wijsheid is niet in het land der levenden. De oervloed zegt:

‘Ze is niet bij mij,’ de diepste zee:

‘Bij mij evenmin.’ De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, dan de duurste onyx of saffier. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht – waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide:

‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ Maar God kent haar wegen en Hij weet waar ze verblijft. Want Hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan Zijn blik. Toen Hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, toen Hij Zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, zag Hij de wijsheid en Hij toetste haar, Hij peilde en doorgrondde haar. En Hij sprak tot de mens:

‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
0Shares