En Elihu vervolgde:

‘Luister, wijzen, naar mijn woorden, jullie die alles weten, hoor wat ik zeg. Want het oor toetst de woorden, zoals het gehemelte het voedsel proeft. Laten we samen onderzoeken wat juist is, laten we met elkaar vaststellen wat goed is. Welnu, Job heeft gezegd:

“Ik sta in mijn recht, maar God heeft het mij onthouden. Ondanks mijn gelijk ga ik voor leugenaar door; een dodelijke pijl heeft mij getroffen, al heb ik niets misdaan.” Is er een tweede zoals Job, die zijn dorst met laster lest, die zich onder de onrechtplegers schaart en omgaat met wettelozen? Want hij heeft gezegd:

“Het baat de mens niet om bevriend te zijn met God.”

Jullie die zo verstandig zijn, luister dus naar mij:

het is verre van God om kwaad te doen, de Ontzagwekkende zal geen misdaad plegen. Hij vergeldt daarentegen de mens zijn daden, Hij beslist over hem naar gelang zijn doen en laten. God zal geen slechtheden begaan, de Almachtige zal het recht niet verdraaien. Wie heeft de aarde aan Hem toevertrouwd, wie heeft de hele wereld onder Zijn bevel gesteld? Als Hij Zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en Hij Zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren, dan zou al wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot stof.

Als je ook maar iets begrijpt, luister dan; laat de woorden die ik zeg tot je doordringen. Kan wie het recht haat met macht omgord zijn? Wil je Hem veroordelen die machtig en rechtvaardig is, die tegen koningen zegt “nietswaardige!” en “goddeloze!” tegen edelen? Die geen partij kiest voor de vorsten en de rijken niet begunstigt boven de geringen, omdat zij allen het werk van Zijn handen zijn? Onverwacht sterven zij, in het diepst van de nacht; de rijke wordt opgeschrikt en het is voorbij met hem, de machtige wordt weggehaald, en niet door mensenhand.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
0Shares