En Elihu vervolgde:

‘Luister, wijzen, naar mijn woorden, jullie die alles weten, hoor wat ik zeg. Want het oor toetst de woorden, zoals het gehemelte het voedsel proeft. Laten we samen onderzoeken wat juist is, laten we met elkaar vaststellen wat goed is. Welnu, Job heeft gezegd:

“Ik sta in mijn recht, maar God heeft het mij onthouden. Ondanks mijn gelijk ga ik voor leugenaar door; een dodelijke pijl heeft mij getroffen, al heb ik niets misdaan.” Is er een tweede zoals Job, die zijn dorst met laster lest, die zich onder de onrechtplegers schaart en omgaat met wettelozen? Want hij heeft gezegd:

“Het baat de mens niet om bevriend te zijn met God.”

Jullie die zo verstandig zijn, luister dus naar mij:

het is verre van God om kwaad te doen, de Ontzagwekkende zal geen misdaad plegen. Hij vergeldt daarentegen de mens zijn daden, Hij beslist over hem naar gelang zijn doen en laten. God zal geen slechtheden begaan, de Almachtige zal het recht niet verdraaien. Wie heeft de aarde aan Hem toevertrouwd, wie heeft de hele wereld onder Zijn bevel gesteld? Als Hij Zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en Hij Zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren, dan zou al wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot stof.

Als je ook maar iets begrijpt, luister dan; laat de woorden die ik zeg tot je doordringen. Kan wie het recht haat met macht omgord zijn? Wil je Hem veroordelen die machtig en rechtvaardig is, die tegen koningen zegt “nietswaardige!” en “goddeloze!” tegen edelen? Die geen partij kiest voor de vorsten en de rijken niet begunstigt boven de geringen, omdat zij allen het werk van Zijn handen zijn? Onverwacht sterven zij, in het diepst van de nacht; de rijke wordt opgeschrikt en het is voorbij met hem, de machtige wordt weggehaald, en niet door mensenhand.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
0Shares