Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en Zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de Zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
0Shares