Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en Zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de Zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
0Shares