Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen:

‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want Zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van Zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze:

‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden:

‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de troon klonk een stem, die zei:

‘Loof onze God! Laat al Zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, jong en oud, Hem loven!’ Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen:

‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

Toen zei hij tegen mij:

‘Schrijf op:

“Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde:

‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei:

‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
0Shares