Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen:

‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want Zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van Zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze:

‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden:

‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de troon klonk een stem, die zei:

‘Loof onze God! Laat al Zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, jong en oud, Hem loven!’ Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen:

‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

Toen zei hij tegen mij:

‘Schrijf op:

“Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde:

‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei:

‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
0Shares