Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:

‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Hij die op de troon zat zei:

‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen:

‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei Hij tegen mij:

‘Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend:

hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei:

‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het Lam.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven:

de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
0Shares