Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.

‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden. De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. Ze binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want het Lam is de hoogste Heer en Koning, en wie Hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. De waterstromen die je zag,’ zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen. De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om Zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
0Shares