Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei:

‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis:

‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Toen zei de engel:

‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
0Shares