Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
0Shares